top of page

למה הקשרים שלנו לא מופיעים ב – CV?

לאחרונה קרה לי דבר שלא קרה לי בעבר. מישהו ביקש את הצטרפותי לפעולה שהוא מקדם בגלל הקשרים שהוא העריך שיש לי. הוא לא הכיר אותי מספיק כדי לדעת את היכולות והכישורים שלי. היא כן זיהה את איכות רשת הקשרים שלי שעשויה להביא לו תועלות שהוא כנראה לא חושב שיוכל ליצור בעצמו. זה הזכיר לי שלא מעט פעמים נועצים שלי מעולם הסטארטפים, כאשר שקלו לגייס עובדים לסטארטאפ שלהם, שקלו לא רק את היכולות שלהם אלא גם עד כמה הם יהיו מסוגלים למשוך אחריהם אנשים מעולים, אנשים שישפרו את היכולת של הסטארטפ לגייס אנשים נוספים.


שיפור יכולות הנטוורקינג יופיע תמיד כהמלצה שתביא לנו תועלת בקריירה. רבים רואים בזה הכרח בלתי-יגונה, כאמריקניזציה של התרבות העיסקית, כצביעות. אבל כמיומנות הכרחית.


אז למה אנחנו לא מפרסמים את מערכת הקשרים שלנו בקורות החיים שלנו?


הנה למה כדאי לנו.


מנקודת המבט הרשתית – שעל פיה הארגונים הם רשתות, השוק הוא רשת של ארגונים והחיים שלנו בכללם מתנהלים בתוך סבך רשתות שמתערבבות אחת עם השנייה.

מנקודת המבט הרשתית - המיקום שלנו ברשת פותח עבורנו פוטנציאלים של השפעה. אם אנחנו מקשרים בין תת-רשתות אנחנו בעמדת השפעה. אם אנחנו במרכזה של רשת, אנחנו בעמדת השפעה, אם אנחנו בשוליים של רשת אנחנו יכולים להביא חדשנות אל תוך הרשת. ככל שיש לנו יותר קשרים ברשת, יש לנו יותר שליטה על מידע, יכולות להפיץ מידע שיעבוד לטובתנו ולטובת הארגון. הלכידות של צוותים היא עוצמת הקשרים שיש בין חברי הצוות.


ראלף סטייסי (Stacey) העמיד לרשותנו את התאוריה של Complex Responsive System of Relating , תיאוריה שמדגישה את החשיבות של מערכות היחסים שביניינו יותר מאשר את היחודיות שלנו כשחקנים ברשת (agents). מערכות היחסים ברשת הן בעלות ערך להתפתחות של הרשת, לשרידות שלה ולצמיחה שלה. לפי התיאוריה הזאת – קצת בהקצנה לצורך הדגשה, כארגונים, אנחנו רוצים את הקשרים של האנשים יותר מאשר את האיכויות שלהם (כמובן, יש קשר בין האיכויות ליכולות לפתח קשרים).

מכאן, שהתועלת שאנחנו יכולים להביא למעסיקים שלנו היא הרבה מעל ומעבר לכישורים שלנו. הקשרים שלנו לא פחות חשובים ולפעמים אף יותר. אנחנו יכולים להביא רעיונות מבחוץ, אנחנו יכולים לחזק את התאום ההדדי בתוך הארגון, אנחנו יכולים להאיץ את זרימת המידע וכך לשפר את איכות ההחלטות. אנחנו יכולים להביא הרבה ערך עם הקשרים שלנו.


אז איך לבטא את הקשרים שלנו כחלק מהמיתוג העצמי שלנו?


אפשר להוסיף כותרת בקורות החיים שלנו שתתעד את הקשרים שלנו. אפשר להדגיש שם את איכות הקשרים שיש לנו בהיבטים הרלוונטיים למעסיק שאנחנו פונים אליו, או לתפקיד שאנחנו חושקים בו. בראיונות ובשיחות אפשר להמחיש גם את מערכות הקשרים שלנו, לא רק את היכולות שלנו.ובהחלט, העבודה על חיזוק הרשת שלנו והרחבתה היא משימה שתקדם את האפשרויות שלנו להיות במקום שבו אנחנו רוצים להיות. זוהי פעולה אמיתית לקידום של עצמנו ושל הארגון שלנו, לא גימיק קפיטליסטי שחוק. כלומר, לא מדובר פה בשיחות אגב בכנסים על כוס מרטיני. מדובר כאן במהלכים של יצירה, טיפוח ושימור של קשרים בעלי משמעות, גם כאשר הערך המיידי שלהם עדיין מעורפל. מדובר כאן בטיפוח התרומה הפוטנציאילת שלך לשחקנים ברשת שלך או ברשתות קרובות, כמשימה שהיא חלק מהתפקיד וחלק מהערך שאתה מביא לארגון. הקשרים המתחדשים גם יעזרו לך להבין את הערכים המוספים הפוטנציאליים שלך – הכישורים והיכולות שכדאי לך לטפח. ואח"כ לפרסם.


וגם, מי שחושב שאקראיות היא בעלת פוטנציאל לגילוי דברים טובים שלא ציפינו להם, להכיר אנשים חדשים זו אחת הדרכים להגדיל את הסיכוי לחוויות חיוביות.

Comments


bottom of page