top of page

מהפכת האהלים כהתארגנות רשתית והסכנות להתפרקותה


גם תגובה ל"הם מפחדים" של יאיר לפיד תודה לדר' יובל קליש מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב על כמה מהרעיונות המופיעים בבלוג זה. מהפכת האהלים נבנית על מערכות קשרים שהולכות ונקשרות בין אנשים שבדרך אחרת לא היו נפגשים. בהסתכלות "מלמעלה" אפשר לראות את המהפכה כקבוצות של אהלים המפוזרות במקומות שונים בארץ. הקשרים בתוך כל קבוצת אהלים מתחזקים בטבעיות, הקשרים בין הקבוצות מצריכים תחזוקה והובלה כדי שיתהדקו. מאוחר יותר מתחיל להיבנות גם קשר בין קבוצות שונות בחברה שבעבר לא היו מקושרות כלל (רופאים מתמחים, אמהות לילדים בעגלות, פרופסורים לכלכלה, תנועות נוער, דיירי שכונות שוליים וכד'). הרשת הופכת להיות בעלת כמה שכבות והקשרים בין המרכיבים מסתעפים.

רשת כזאת עשויה להיראות כבלתי ניתנת לפירוק אבל, מי שמאיימים על קיום הרשת כהתארגנות אפקטיבית יכולים להשתמש בכמה דרכים לפירוקה בכדי להבין את הסיכון כדאי להבין את הסכנות בהתפתחות של רשת: אנשים דומים מתחברים ביתר קלות אחד לשני. לשונים יותר קשה להצטרף. הדמיון והשוני יכולים להיות על מגוון משתנים, מרמה סוציו-אקונומית דרך מקום מגורים ועד מערכות ערכים, אינטרסים וצרכים. לכן נדרש מאמץ תמידי לחיבור בין שונים. אנשים מרוחקים מתקשים להתחבר ביניהם (על דרך "טוב שכן קרוב מאח רחוק") - גם בעולם של טכנולוגיות מקלות. לכן נדרש מאמץ לחבר בין מרוחקים. האויבים שלי הם גם אויבים של החברים שלי – תופעה שיכולה לגרום לסגירת הרשת למשתתפים חדשים כיוון שישנה נכונות רבה יותר להסכים עם החברים של החברים שלי ולשנוא את ה/שונאים של החברים שלי. לכן נדרש מאמץ תמידי לפתיחת הרשת לאנשים חדשים. כל אחד מאיתנו חבר בכמה רשתות (משפחה, עבודה, מילואים) ולכן רשת חדשה נאבקת על מקומה מול רשתות קיימות. לרשתות ראשונות יש עוצמה בתחילת הדרך – ולכן למצטרפים מאוחרים קשה להתחבר. אבל, במצבים רבים – רשתות ראשוניות יכולות להיפתח אל קשרים חדשים – גם כאן יש תפקיד למנהיגים מקומיים (תוך רישתיים). לכן, נדרשת פעולה תמידית לקישור בין רשתות חדשות לישנות. מנהיגות של מידע ושליטה על קשרים פיתוח שנאות משותפות הינה נקודת תורפה מסוכנת להתפתחות של רשת. מכיוון ששנאות מתפתחות מעצמן - לעומת חיבוריות שמצריכות אנרגיית שימור – צריך מנהיגות שמעודדת חיבוריות חיובית ומונעת את התפתחות השנאה המשותפת. מילה על הגדרת מנהיגות רשתית: מי שנמצא במרכז מערכת הקשרים, שהוא צומת מחבר בין רבים, הוא פוטנציאל למנהיגות – גם אם אין לו מאפייני מנהיגות ברורים (כמו "כריזמטיות").

מנהיגים חדשים ברשת יכולים להתפתח על בסיס ידע ייחודי שנדרש לקבוצה, על בסיס קשרים קודמים שיש להם עם גורמים שנתפסים כמקורות חשובים לקבוצה, אך גם כאלו שהם מתנגדים – אופוזיציוניים לכיוון שהרשת לוקחת וצוברים סביבם דומים להם. מנהיגים הופכים לכאלו גם כאשר הם מחברים בין גורמים שבדרך אחרת לא מוצאים יכולת להתחבר האחד עם השני. בגלל המיקום שלהם, מנהיגים רשתיים הם הרגישים ביותר להתפתחות של איומים על קיומה של הרשת. אם כך, רשת יכולה להתפורר מעצמה אבל גם, אחרים יכולים למצוא בה נקודות תורפה ולהשתמש בהן לטובתם. למשל, כדי לפרק רשת, קל לתמרן החוצה כמה מהמנהיגים הרישתיים ואז הרשת עשויה להתפורר מעצמה (המאמץ לבודד את מנהיגי הסטודנטים הוא דוגמא לכך). למשל, לעודד שנאה ופלגנות. למשל להחדיר גורמים אופוזיציוניים לתוכה. למשל להקשות על יצירת הקשר בין רחוקים. וגם, פעילות משותפת תוך קבוצתית (התחזקות של תת- רשתות) מחזקת סגירות – לכן יש בה גם סיכונים. דרכים מרכזיות לשימור עוצמת הרשת כנגד איום חיצוני: אנשים נוטים לתפוס את רשת הקשרים שלהם כחזקה יותר ממה שהיא באמת. לכן כמה פעולות יוכלו לסייע: זיהוי אפקטיבי של עוצמות וחולשות (במונחים של מספר קשרים ועוצמתם, של כמות תת- הרשתות ומידת הפתיחות \ סגירות שלהם) חיזוק קשרים במקומות אחרים – הסתכלות על הרשת הרחבה, הוספת קשרים עם רחוקים הוספת כוכבים – יותר נקודות קישור בין יותר תת-רשתות אך התפתחות זאת היא בעלת פוטנציאל – דואלי או דיאלקטי: כאשר ההטיה היא לכיוון של פעולה, הרשת הסגורה - משופרת ביכולת לבצע (גופי ביצוע הם רשתות סגורות יותר מאשר גופי חשיבה) לעומתה, הרשת הפתוחה – יתרונה ביכולת ליצור רעיונות חדשים ולהפיץ אותם; ביכולת לפתח נורמות התנהגות חדשות (זה לוקח זמן) ולבסס אותם. לכן, דיירי האהלים, תחליטו מה אתם רוצים להוביל: חדשנות או ביצוע; כוח פוליטי או זהות חדשה.

bottom of page