מחקרים ארגוניים

June 21, 2016

מודל הפעולה של המתערבים החברתיים בישובי צפון השומרון לקראת ההתנתקות באוגוסט 2005

באוגוסט 2005 עזבה מדינת ישראל את רצועת עזה וכמה ישובים בצפון השומרון . במסגרת זו בוצע פינוי של התושבים הישראלים ונכסיהם ממקומות אלו . מהלך זה לווה במאבקים פוליטיים ואידיאולוגיים אשר שיקפו מחלוקות יסוד המפצלות את החברה הישראלית עד כתיבת שורות אלו . 
עבור חלק ממתיישבי צפון השומרון הייתה זו התנפצות חלום , שיברו של חזון אידיאולוגי וחוויית גירוש מביתם. מכאן ואילך נאלצו העקורים לרקום מחדש את מעגלי חייהם . תהליך העקירה והשיקום של אנשי גוש קטיף וצפון השומרון נוגע עד היום ברמת פרטים, המשפחות, הקהילות והחברה הישראלית כולה .
מטרת הפעילות המחקרית הנוכחית הינה לספק תשתית מקצועית לדיון אקדמי ומקצועי על היבטים של תהליך ההתערבות שהם בעלי השלכות לפעילות עתידית של מתערבים חברתיים. תוצרי המחקר מיועדים לשמש אנשי מקצוע ומנהיגים לצורך העמקת הידע בסוגיות שונות הקשורות לאפקטיביות הפעילות החברתית פסיכולוגית בעבר ובעתיד. 

November 01, 2016

חקר בסיסי נתונים בתחום משאבי האנוש

שימוש בניתוחי עומק של בסיסי נתונים גדולים לצרכים ארגוניים הינה פעילות חדשה יחסית בעלת גיבוי מחקרי חלקי בלבד. פרסומים על מחקרים ועל יישומים מהשנים האחרונות מראים כמה יסודות מבטיחים אך גם מצביעים אל אתגרים. ההבטחות נגזרות ממודלים שהראו הצלחות והאתגרים נגזרים מקשיים ארגוניים ומטודולוגיים. לכן, ככל שארגון מעוניין לבחון העמקת שימוש בניתוחי עומק של בסיס נתונים במערכי משאבי האנוש שלו עליו להזמין את עצמו לתהליך ניסיוני מרובה הפתעות.

November 01, 2016

פגיעה, סליחה ופיוס

חילופי מידע ושיתופי פעולה בין יחידים וצוותים חיוניים לתפקוד מיטבי של כל ארגון. אי שיתוף פעולה היא לרוב פועל יוצא של הרגשת  העובד או הקבוצה שפגעו בהם והכעס המתעורר כתוצאה מכך. בעקבות מצבי לחץ, קצרים בתקשורת וקונפליקטים  נפגעת יכולת הארגון להענות לצרכי בטחון, השתייכות והערכה של יחידים וקבוצות. על קרקע זו צומחים רגשות עלבון, פגיעה וזעם. בהמשך עלולה להיווצר הסלמה במישור הבין-אישי והארגוני בעקבות תהליכי משוב חיובי.

November 01, 2016

ניהול מצבי מיקוח

 מתוך מקורות כמו משא ומתן בין קבוצות, גישת המערכות, ותיאוריות של קבלת  החלטות ומתוך סדרה של הנחות שמשא ומתן הוא תהליך המתרחש על רצף זמן, שהמיקוח הינו קונפליקט של חלוקה ושהמיקוח הינו תהליך של מחקר יישומי, מוצע מודל יישומי של ניהול תהליך משא ומתן מורכב ורב משתתפים.

June 04, 2016

הדרכה אישית בפתוח ארגוני

המאמר מתאר ומנתח תהליך הדרכה קבוצתית של יועצים ארגוניים במהלך הכשרתם לתפקידי הדרכה בתחום הפיתוח הארגוני. המאמר נשען על התפיסה כי היועץ לפיתוח ארגוני, הינו ישות מורכבת הנמצא בתהליך התפתחות המצטבר לכדי זהות ייעוצית ברורה. הכוונה של המדריך הינה לעצב את היועץ כישות שלמה בעלת זהות מובחנת של "יועץ לפיתוח ארגוני".
מודל ההדרכה ממקם את ה"מדריך" בתוך משולש דמיוני בעל שלש פינות, פינת המדריך, פינת המנהל ופינת המטפל. למשולש ישנו מרכז ושוליים אפורים. המדריך "מתקרב" לכל אחת מהפינות על פי הבנתו את צורכי הלמידה של היועץ אך, נמנע מלחרוג מגבולות תפקידו – הוא איננו ממלא בפועל אף פעם את התפקיד שבפינה ("לא נכנס לפינות").

June 05, 2016

תהליך התפתחות של קבוצת סופרויזן

במאמר זה אציע מודל של התפתחות קבוצת  הדרכה (סופרוויז'ן) בתחום של ייעוץ ארגוני שיאפשר למנחה להישען גם על ידע מתודולוגי כאשר הוא מנחה קבוצה כזאת. ידע כזה יכול להבנות אצל המנחה תחומי הסתכלות והקשבה וצורת חשיבה לבחירת התערבות במהלך הקבוצה, וכן להשפיע על אופן ההתערבות ובחינת ההשפעה שלה.

1 / 1

Please reload