top of page

לא רציונאלי ולא במקרה- מה יקרה כאשר טראמפ ינצח?

הבוקר כשהתוצאה בשידורי ה- CNN הראתה 215:244 אלקטורים לטובת דונלד טראמפ הבנתי שעמוס טברסקי ודניאל כהנמן צדקו ודן אריאלי חוגג. אח"כ הרהרתי בשאלה מה יקרה אם נהרוג את טראמפ לפני התכנסות האלקטורים, או בואו נהייה פחות דרמטיים, הוא יקבל שבץ מוחי וימות או יהפוך לצמח. מה יקרה אז? ואח"כ – האמת, אני לא מכיר את החוקה האמריקאית אז אני לא יודע מה יקרה.


הרוח הרגשנית של החשיבה השתלטה עלי לרגע.


אבל, הרוח הרגשנית מחליטה עבורנו בכמה וכמה מערכות בחירות , ה'ברקזיט' באנגליה, ה'ערבים רצים לקלפיות' אצלנו. ועכשיו הבחירות בארה"ב. הלוגיקה והרציונאליות מאיתנו והלאה, תגובת הבטן מובילה. הטוקבקיסטים מובילים את הלך הרוח.


איך ניראה עולם א-לוגי, א-רציונאלי?


מי יכול להגיד משהו על העתיד כאשר חיינו מנוהלים מהבטן. אם חשבנו שהאיזונים והבלמים יעשו את שלהם, הם לא עושים את זה. אז איך להמשיך לתפקד?

מבחינה חברתית ופוליטית הגענו ל'סיפו של הכאוס'? האם זה ייתן לגיטימציה גם לכאוס אישי, קהילתי? האם באמת – כמו אמריקאים רבים, צריך לאסוף כופסאות שימורים?


ננסה להתמודד עם האתגר באמצעות המכלול התיאורטי העיקרי שיודע להתמודד עם כאוס. אבל זה מצריך הפעלת חשיבה רציונאלית – אז צריך להיזהר...


על הרצף שבין סדר לאי-סדר 'קצה הכאוס' הוא נקודה קריטית. אם ממשיכים הלאה נופלים מעבר למצוק אל העולם הטראומטי, האנרכיסטי, שבו הגיון לא עובד והמצפון המוסרי נעלם. אבל תיאוריות של כאוס ומרכבות מראות כי מקצה הכאוס אפשר גם לחזור אל עולם סדור יותר – אמנם יתכן סדר אחר מהסדר הקודם אבל סדר שמשמעותו שמערכת ערכים מתבהרת, מערכת רגשית מתאזנת, תהליכי הסדרה וניהול מתארגנים וסט מסויים של ערכים משתלט ('אטרקטור' חדש).


סדר חדש נוצר.


או שלא.


ישנה גם אפשרות שהסדר הישן יחזור על כנו. האם אנגליה לאחר משאל העם התמסדה בסדר דומה לקודם או שנוצר יש מעין סדר חדש? האם אחרי ש'הערבים רצו בהמוניהם לקלפיות' נוצר סדר חדש או שהישן רק התערער במקצת.

מה צפוי לנו אחרי הבחירות בארה"ב – האם המנגנון השלטוני הקיים יקרוס מול ההפתעה או שיקח אויר ויימצא את הכוחות להסדיר את המציאות הפוליטית כפי שהייתה לפני הבחירות?


ואלי הקדמתי ובסוף קלינטון ניצחה?


כלומר, תיאוריית הכאוס מאפשרת לראות כי חוסר השפיות היא לא האפשרות היחידה.


נרגעתי.

bottom of page