בפרוס שנת 2019 הזדמנות למעבר מאטרקטור דו- קוטבי לאטרקטור תלת-קוטבי