top of page
IMG_0088.JPG

Think Complex

Act Simple

 

ד"ר יובל דרור

יועץ לפיתוח ארגוני ולניהול שינוי משנת 1980 בין היתר בצה"ל וכשותף בחברת הייעוץ Upgrade. הקים וניהל את התכנית לתואר שני ביעוץ ארגוני בבית הספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי באוניברסיטת תל-אביב. מרצה בתחומי ההתנהגות הארגונית, ניהול שינוי ופיתוח ארגוני ואתיקה.

יו"ר משותף של פ.א.י. קהילת היועצים לפיתוח ארגוני בישראל, מייסד ועורכו הראשון של כתב העת 'פיתוח ארגוני בישראל'.

מתעמק ביישום של רעיונות מתאוריות של כאוס ומורכבות לארגונים והתארגנויות חברתיות. מתמחה בתחום האתיקה, האחריות החברתית והעסקים החברתיים.

Change management; Organizational Development; Ethics; Social Businesses; Chaos & Complexity

הבלוג שלי

אני כותב פוסטים שנוצרים מתוך הסתכלות על המציאות בישראל (ובעולם) דרך משקפים בעלות עדשות מאד מסויימות, עדשות המורכבות והכאוס. המושגים 'כאוס' ו'מורכבות' מייצגים בעיניי רוח חדשה של הסתכלות על מציאות ומאפשרות לגבש רעיונות חדשים לגבי פעולה משנת מציאות. מטרת הבלוג היא לנסות לחשוף אפשרויות פעולה מחדשות מול המציאות המאכזבת שבה אנחנו נפגשים חדשות לבקרים. מכאן שהבלוג ינסה מידי פעם לחשוף דרכים אחרות לעשות את הדברים שאנחנו מנסים לעשות בחיינו הציבוריים.

 ספר בהתהוות 
שפת הכאוס - המורכבות של הובלת שינוי 

שפת הכאוס, הובלת שינוי ברוח המדעים החדשים - בעיקר מתחום הכאוס והמורכבות, הופכת לאחרונה לשימושית יותר ויותר.

האתגר המרכזי של המדעים החדשים הללו הוא לספק תובנות מחדשות ולפתוח מניפות חדשות של אפשרויות פעולה.

בארגונים של היום נוכל למצוא את התפיסה שהארגון בנוי על מערכות בעלות קיום פיזי, נוכל למצוא אנשים הרואים בגישה המערכתית כמשקפת יעילה, ולאחרונה נמצא גם אנשים הרואים במדעים החדשים מצבור ידע שימושי.

הספר שפרקיו המתהווים מופיעים בהמשך מביא לידי ביטוי 8 עדשות להסתכלות על התארגנויות אנושיות ויכול להוות מעין קלדיוסקופ למי שרואה בעצמו סוכן שינוי.

הפרקים משתנים כל הזמן, ככל שהניסיון מצטבר ונוספות תרומות של מתעניינים בתחום. לקרוא את הפרקים זו הזמנה להיות שותף ליצירה ולהתהוות.

בעמוד זה יהיו בדרך כלל הפרקים שחלו בהם עידכונים. יתר הפרק בעמוד הספר.

פרק מס' 2: פיתוח ארגוני במעבר בין מטא-תאוריות
פרק מס' 3: השרדות וצמיחה ארגונית
פרק 4: הסביבה כרשת בהתהוות
פרק מס' 5: התנהגות אנושית בארגונים: הכל מתחיל בציפיות

 פיתוח ארגוני וניהול שינוי 

האתר מבוסס על הנחה ששיתוף בידע מועיל לכל הצדדים, ליוצר - שעשוי לקבל משוב על רעיונותיו, לקורא - שעשוי למצוא שימוש ברעיונות הללו, ולחברה בכללה - שזו הדרך שלה להתקדם לעתיד טוב יותר.

עיקרון השיתוף הוא המוביל את החלק הזה באתר - בו תוכלו למצוא מאמרים ומצגות על נושאים שמעניינים אותי ושאני חושב שיש לי מה להגיד בהם. בחלק מהמקרים החומר המוגש כאן נוצר גם משיתופי פעולה עם קולגות (ואז כמובן הדבר מצויין במפורש).

הקורא חופשי להשתמש בחומרים לענייניו תוך ציון המקור. 

הכשרה ופיתוח של סוכני שינוי

מאמרים​

מצגות

ניהול שינוי

מאמרים

מצגות

התערבויות

מאמרים

מצגות

אבחון

מאמרים

מצגות

bottom of page